Analiz sonuçları nasıl değerlendirilir?

Ana Sayfa » Toprak ve Yaprak Analizi » Ceviz Toprak Analizi Sonuçları

Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Toprak analizini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için toprak numune alımı ilk ve en önemli adımıdır. Toprak numune alımı kısmı incelemediyseniz öncelikle numune alımının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek için tıklayın.

Ceviz ağacının hemen hemen tüm besin ve suyunu aldığı yer kökler ve buna bağlı topraktır. Toprağı anlamak içinse analiz yapmak şarttır. Toprak yaprak ve su analizleri laboratuvarlarda gerçekleştirilir ve tablo şeklinde bahçe sahibine gönderilir. Laboratvularlar çoğu zaman referans değerlerini belirtir ve böylece toprağınızda neyin eksik ve fazla olduğunu görüp buna göre gübreleme programını belirleyebilirsiniz. Şimdi analiz sonuçlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğine göz atalım.

Ceviz için ideal toprak

Ceviz yetişecek toprağın birçok özelliğini verimi direct olarak etkiler. Bunlar; pH, elektriksel iletkenlik (tuzluluk), organik madde, makroelementler ve mikroelementlerdir.

pH

pH değeri toprağın asit/baz olmasını gösterir. Bu değer 1-14 arasında değişir. 1’e yaklaştıkça madde asidik olurken 14’e yaklaştıkça bazik olur.

Ceviz yetişecek toprak için istenen pH aralığı 6-7 arasındadır. Ceviz ağacı 5.5 – 7.5 aralığında da hayatta kalabilir ancak bazı elementlerin emilim sorunu ortaya çıkabilir.

pH'a göre element emilimi
pH Seviyesine Göre Element Emilimi (Palmer 2019)

Elektriksel iletkenlik

Elektriksel iletkenlik, tuzluluk ile birebir ilişkilidir. Birimleri dS/m, ms/cm veya mmhos/cm olarak karşınıza çıkabilir. 1.5 dS/m ve altındaki değerler ceviz yetiştiriciliği için uygundur. 4.8 dS/m değerine kadar kabul edilebilir ve önlem alınması gerekir. 4.8 dS/m ve üstü ağaç için risklidir ve acilen müdehale etmek gerekir.

Bitki büyümesini aşırı tuzlu, asit veya baz değeri yüksek ve oksijen geçirgenliği olmayan toprak sınırlar. Tuzluluk çoğu zaman Sodyum Klorür (NaCl) ve Sodyum Karbonat (NaCO3) birikimi dolayısıyla gerçekleşir. Bunun yanında Sodyum ve Klorun birikmesi ayrı olarak da toksik etki yaratıp bitkinin strese girmesine sebep olabilir. Sodyum, Kalsiyum ve Magnezyum ile toprakta yer değiştirip toprağın geçirgenliğini düşürebilir. Böyle durumlarda çözüm yıkama yapmak olacaktır. Testler sonrasında alçıtaşı veya kireçtaşı gibi tuzluluğu azaltan uygulamalar da sorunun çözümlerinden birisi olabilir.  pH seviyesi 7’nin altında olan asidik toprakta kireçtaşı, pH seviyesi 7’nin üstünde olan alkali toprakta ise alçıtaşı kullanılabilir.

Organik madde

Organik madde hem ağacın beslenmesi hem kök sağlığı hem de drenaj için oldukça önemlidir. Birim olarak çoğu zaman yüzde (%) kullanılır. Ceviz yetiştiriciliğinde toprak için istenen organik madde miktarı % 4-6’dır.

organik madde toprak dokunma
Topraktaki organik madde miktarı %4 ile 6 arasında olmalıdır.

Makroelementler ve Mikroelementler

Toprak testinde dikkat edilmesi gereken makroelementler Azot, Fosfor, Potasyum, Kükürt, Kalsiyum ve Magnezyumdur.

Mikroeleementler ise; Demir, Bakır, Çinko, Mangan, Bor, Nikel ve Molibdendir.

Ceviz üretimi için istenen tüm toprak analizi değerleri aşağıdaki gibidir.

toprak analizi referans değerleri
Toprak analizi referans değerleri
*Azot için uyarı

Azot, toprakta nitrat ve amonyum halinde bulunduğu ve nitrat toprakta uzun süre tutunamadığından azot değerleri kafa karıştırıcı sonuçlar verebilir. Yeni yaptığınız bir nitrat gübrelemesinin üstüne yağan uzun süreli yağmur topraktaki nitratı yıkayıp analizde düşük azot oranı çıkmasına sebep olabilir. Azot değerinin anlamlı olabilmesi için yaprak analizi yaptırmak gerekir.

Üstte bulunan tablo genel bir bakış açısı vermek için paylaşılmıştır. Bazı laboratuvarların ölçüm teknikleri ve birimleri farklı olduğundan yalnızca bu tabloya bakarak değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Toprak analiz test raporunuzda referans aralığı ve değerlendirme varsa o sonuçlara göre gübreleme programı hazırlamak daha doğru sonuç verebilir.

sarı solgun ceviz ağacı

Tekstür

Killi topraklarda hava toprağa nüfuz etmediğinden toprakta su tabanı oluşumu, toprak mikroorganizmalarının hidrojen sülfit ve metan gibi toksik madde üretimi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Sıcak havada toksik madde üretimi soğuk havaya göre daha fazla olur bu sebepten toksik madde birikiminin yağışın ve havanın sıcak olduğu dönemlerde daha fazla olması beklenir. Kil oranı yüksek olan topraklarda ceviz tarımı yapılması oldukça zordur.

Gübre toksisitesi

Elementler toprakta düşük miktarlarda bulunur ve bitkinin kökü tarafından yapıya katılır. Bu tek yönlü bir hareket olup su yardımıyla gerçekleşir. Suyla bitkinin yapısına katılan elementler yeterli değilse bitki kökü difüzyon yardımı ile besin almaya çalışır. Toprakta yeterli miktarda besin varsa bitki ihtiyacını karşılar. Toprakta aşırı biktarda besin varsa bitki buna maruz kalır ve bitkide uzun vadede toksik madde birikimi görülebilir. Toksik madde birikimi bir elementin bitkinin dolaşımında aşırı miktarda bulunması ve buna bağlı bitkiyi zehirlemesi anlamına gelir. Aşırı birikimi engelleyecek en önemli nokta su, toprak ve yaprak analizi yapmak ve sürekli bu iki kaynağı kontol etmektir.


Bu yazılar da dikkatinizi çekebilir:

<a href="https://chandlercevizyetistir.com/tolga-ozcan/">Tolga Özcan</a>
Tolga Özcan

Bilimsel ceviz araştırmacısı ve yetiştiricisi

Referanslar

Ramos, D. D., 1998. Walnut Production Manual. Oakland: University of California Press.

Palmer, S., 2019. Building a walnut fertilizer program. SLTEC.

Yazıyı paylaşın:

Soru sorabilir veya kendi fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cevaplar email yoluyla verilecektir.