Ceviz Sulama

Ana Sayfa » Sulama

Ceviz Bahçesi Sulama

Tarımsal ceviz yetiştiriciliğinde sulama verimi etkileyen oldukça önemli faktörlerden birisidir. Doğru sulama ağacın gelişimini ve cevizin kalitesini doğrudan etkiler. Su stresine girmiş bir ağaçta dal gelişimi ve meyve üretimi yavaşlar veya durabilir. Özellikle yeni ekilen veya genç fidanlarda su stesi gelişmiş ağaçlara göre daha etkili olur. Ağır su stresinin sonuçları güneş yanığı, erken dökülme, buruşuk ve kararmış meyve olabilir. Diğer yandan aşırı sulama ise köktün solunum yapmasını engelleyeceğinden bazı kök hastalıklarına sebep olabilir. İşte bu sebeplerden dolayı sulamanın doğru bir programa oturtulması önemlidir. Birçok farklı sulama yöntemi mevcuttur, bu sayfada verimi yüksek olduğundan damlama sulama sistemine değinilecek ve son kısımda sulama programı örneği verilecek.

Damlama Sulama Suyu

Bahçe ilk olarak kurulmaya başlamadan su kaynağının iyi incelenmesi ve testinin yapılmış olması gerekir. Alttaki tabloda sulama suyunun olması gereken değerler görülebilir.

Sulama Suyu İçin İdeal Değerler tablosu
Sulama suyu için ideal değerler

Tuzluluk değerinin 1.5 dS/m’nin altında olması uzun vadede toprakta tuz birikimine sebep olmasını ve ağacın su stresine girmesini engeller. SAR değeri is tabloda olduğu gibi 3’ün altında olmalıdır, yüksek olması durumunda tuzluluğa benzer sorunlar oluşturur. Bunun yanında nadir de olsa sorun oluşturabilecek iki element Klor ve Bor’dur. İkisinin oranlarına dikkat edilmeli böylece toksik element birikiminin önüne geçilmelidir. Sulama suyunda istenilmeyen bir değer mevcutsa tuzlulukla mücadele bölümü okunup bir çözüm bulunabilir veya mümkünse başka bir su kaynağı kullanılabilir.

damlama sulama toprak
Damlama sulama sistemi doğru kullanıldığında ceviz üretimindek’ en verimli sulama yöntemidir

Damlama Sulama Programı

Damlama sulama programı sıcaklığa, neme, yağışa direk olarak bağlıdır ve bu değişkenler göz önünde bulundurulmadan yapılan hesaplar yanlış sonuçlara yol açabilir. Altta örnek bir sulama programı çizelgesi görülebilir. Bu çizelge San Joaquin Valley’de bulunan 7x7m aralıklarla ekilmiş Chico cinsi cevizin su kaybı göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Örnek damlama sulama programı saatte 10 ton sulama yapan, Edirne ikliminde yetişen 550 ağaç bulunan bir bahçe için geçerlidir.

sulama programı
Edirne bölgesindeki 550 ağaçlık bir bahçe için sulama programı örneği

Tablo iki haftalık süreçler halinde programı gösterir. İlk bölümünde San Joaquin Valley ikliminin sulama sezonundaki sıcaklık ve yağışı gözükmekte. Altında ise 7x7m ekilmiş aynı bahçede ağaç başı su kaybı bulunmakta ve bu verinin Edirne için yorumlanması ise ikinci bölümde yapılmakta.

Edirne için yağış verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınıp yaklaşık değer olarak her 1 derece için %10’luk bir düzeltme faktörü kullanılmış ve bölyece Edirnedeki 7x7m ekilen bir bahçedeki ağacın o dönemdeki tahmini su kaybı hesaplanmıştır.

Toplam Bahçe Su Kaybı 550 ağaçlık bir bahçedeki tüm ağaçların toplam su kaybını ton cinsinden gösterir. Yağış, ağaç başına düşecek şekilde hesaplanır ve toplam su kaybından çıkartılır ve böylece aylık ton cinsinden sulama hacmi bulunur. Sulama saatini bulmak için pompanın debisi bilinmelidir. Burada pompanın debisi 10 ton/saat olarak hesaplanmıştır. Her hafta bahçeyi sulayan birisi olarak haftalık sulama ise son satırda görülebilir.


Bu yazılar da dikkatinizi çekebilir:
<a href="https://chandlercevizyetistir.com/tolga-ozcan/">Tolga Özcan</a>
Tolga Özcan

Bilimsel ceviz araştırmacısı ve yetiştiricisi

Referanslar

Ramos, D. D., 1998. Walnut Production Manual. Oakland: University of California Press.

TAGEM, 2017, Türkiye'de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri, DSİ, Ankara.

Yazıyı paylaşın:

Soru sorabilir veya kendi fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cevaplar email yoluyla verilecektir.