Kök Boğazı Çürüğü

(Phytophthora spp.)

Ana Sayfa » Ceviz Hastalıkları » Kök Boğazı Çürüğü

Kök Boğazı Çürüğü Hastalığı

Kök boğazı çürüğü ağacın soluk görünmesine, yaprak dökülmesine ve hatta bitkinin ölümüne sebep olabilen ciddi bir mantar hastalıktır, birden fazla mikroorganizma hastalığa sebep olabilir.

Kök Boğazı Çürüğü Sebebi

Ceviz fidanlarında ve diğer bitkilerde görülen Phytophthora spp. mantarvari mikroorganizmalarının sebep olduğu ciddi bir hastalıktır. Bitkinin tabanı ve etrafındaki toprak uzun süre ıslak kalması bakterinin kökü enfekte edip kökün çürümesine neden olabilir. Genelde hastalık ılık ve nemli topraklarda etkili olur.

Kök Boğazı Çürüğü Semptomları

Genelde kök boğazı çürüğü hızla ilerler ve ağaçlar ilkbaharın ilk sıcak havasından hemen sonra güçsüzleşir. Yeterli sulama yapılmasına rağmen hastalığa yakalanan ağaçların yaprakları su stresi altında gibi görünür. Ağaçlar veya bitkiler genellikle mevsimin ilk sıcak havasında hızla solar. Yapraklar soluk yeşil, sarı veya bazı durumlarda kırmızı veya morumsu olabilir. Çoğunlukla, tarlanın drenajının yetersiz olduğu yani suyun tutulduğu alanındaki bitkiler etkilenir. Mikroorganizma tipik olarak genç ağaçlara zarar verir çünkü genç ağaçların kök sistemleri gelişmiş ağaçlara kıyasla küçüktür. Semptomlar önce bir dalda veya gövdede gelişir, ardından ağacın geri kalanına yayılır. Genellikle köklerdeki kronik enfeksiyonlar ağacın soluk görünmesine ve yaprak dökülmesine neden olur. Ağacın verimi birkaç yıl boyunca düşer ve mücadele edilmezse ağaç kaybedilebilir.

fidan kök çürüğü
Kök boğazı çürüğü hastalığına yakalanmış bir ağaç (Scott Nelson)

Kök Boğazı Çürüğü Mücadelesi

Kök boğazı çürümesi tehdidini azaltmada en önemli alınacak tedbir iyi su yönetimidir. Ağaçların veya diğer hassas bitkilerin tabanı etrafında toprağın uzun süre doygunluğundan veya su birikmesinden kaçınılmalıdır. 24 saat ve üzeri ıslak kalmış toprakta kök boğazı çürüğünün oluşma ihtimali vardır. Sulama sonrası mümkünse her ağacın etrafındaki toprak nemini takip edilmeli (ölçüm cihazı kullanmıyorsanız dokunarak ıslaklığına bakın) ve yalnızca gerekli olduğunda sulama yapılmalıdır. Ağaçları fıskiyelerle sulanıyorsa, gövdeyi ve alt dalları ıslatmaktan kaçılmalı veya damlama sulamaya geçmek düşünülmelidir. Damlama sistemi kullanılıyorsa, damlatıcıları gövdeden en az bir adım uzağa yerleştirilmelidir. Tuzluluk, cevizi ıslandığında enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirir, bu sebeple toprağın veya suyun tuzlu olmadığından emin olunmalıdır. Bahçeyi yeni kuruyorsanız sıkı ve sert toprağı derinden sürerek yeterli drenaj sağlanmalıdır. Yetersiz drene edilmiş topraklarda veya daha önce hastalığın yaşandığıni bildiğiniz bir alanda bitkinin dikileceği noktayı 20-30 cm yükselterek sırt oluşturup ceviz fidanını oraya dikmek düşünülebilir.

Ağacın göve ve dallarında semptomlarının ilk belirdiğinde, kökü kazarak çürük tesbit edilebilir. Etkilenmiş görünen kabuğu dikkatlice kesilmelidir. Çürük mevcutsa, ağaçlar bazen ağacın tabanından ana köklerin toprağı alınarak ve kökün enfekte olmuş dokusunun kurumasına izin verilerek kurtarılabilir. Operasyon yapıldıktan sonra enfekte olmuş toprak bahçeden uzaklaştırılmalı ve açılan bölgeye bakanlık onaylı bir fungusit uygulanmalıdır. Enfekte olmuş köke yalnızca fungusit uygulaması yeterli olmayabilir bu sebeple kökün açılması ve kesim yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Tarım Orman Bakanlığı Veri Tabanı


Bu hastalıkları da okuyabilirsiniz:
<a href="https://chandlercevizyetistir.com/tolga-ozcan/">Tolga Özcan</a>
Tolga Özcan

Bilimsel ceviz araştırmacısı ve yetiştiricisi

Referanslar


Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 4. 

Ramos, D. D., 1998. Walnut Production Manual, Oakland: University of California Press.

Department of Primary Industries, 2012, Crown gall of plants, Second edition, Sydney, Australia.

Yazıyı paylaşın:

Soru sorabilir veya kendi fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cevaplar email yoluyla verilecektir.