Gübre Toksisitesi

Ceviz Yetiştiriciliğinde Toprak ve Gübre Toksisitesi

Aşırı Tuz Birikimi

Bitki büyümesini aşırı tuzlu, asit veya baz değeri yüksek ve oksijen geçirgenliği olmayan toprak sınırlar. Tuzluluk çoğu zaman Sodyum Klorür (NaCl) ve Sodyum Karbonat (NaCO3) birikimi dolayısıyla gerçekleşir. Bunun yanında Sodyum ve Klorun birikmesi ayrı olarak da toksik etki yaratıp bitkinin strese girmesine sebep olabilir. Sodyum, Kalsiyum ve Magnezyum ile toprakta yer değiştirip toprağın geçirgenliğini düşürebilir. Böyle durumlarda çözüm yıkama yapmak olacaktır. Testler sonrasında alçıtaşı veya kireçtaşı gibi tuzluluğu azaltan uygulamalar da sorunun çözümlerinden birisi olabilir.  pH seviyesi 7’nin altında olan asidik toprakta kireçtaşı, pH seviyesi 7’nin üstünde olan alkali toprakta ise alçıtaşı kullanılabilir.

sarı solgun ceviz ağacı

Su tabanı oluşumu

Oksijenin toprağa nüfuz etmediği toprakta su tabanı oluşumu, toprak mikroorganizmalarının hidrojen sülfit ve metan gibi toksik madde üretimi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Sıcak havada toksik madde üretimi soğuk havaya göre daha fazla olur bu sebepten toksik madde birikiminin yağışın ve havanın sıcak olduğu dönemlerde daha fazla olması beklenir.

Elementler toprakta düşük miktarlarda bulunur ve bitkinin kökü tarafından yapıya katılır. Bu tek yönlü bir hareket olup su yardımıyla gerçekleşir. Suyla bitkinin yapısına katılan elementler yeterli değilse bitki kökü difüzyon yardımı ile besin almaya çalışır. Toprakta yeterli miktarda besin varsa bitki ihtiyacını karşılar. Toprakta aşırı biktarda besin varsa bitki buna maruz kalır ve bitkide uzun vadede toksik madde birikimi görülebilir. Toksik madde birikimi bir elementin bitkinin dolaşımında aşırı miktarda bulunması ve buna bağlı bitkiyi zehirlemesi anlamına gelir. Aşırı birikimi engelleyecek en önemli nokta su, toprak ve yaprak analizi yapmak ve sürekli bu iki kaynağı kontol etmektir.

<a href="https://chandlercevizyetistir.com/yazarlar/tolga-ozcan/">Tolga Özcan</a>
Tolga Özcan

Bilimsel ceviz araştırmacısı ve yetiştiricisi

Referanslar

Ramos, D. D., 1998. Walnut Production Manual. Oakland: University of California Press.

Yazıyı paylaşın:

yapraklar ve bize ulaşın başlığı
Soru sormak veya kendi fikirlerinizi bizimle paylaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.